Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2009

THUẬN PHÁO TRỰC XA ĐỐI HOÀNH XA KỴ HÀ CẢN PHÁO

Theo hình trên, ta thấy bên Đỏ tấn Pháo tuần hà với ý định bình 3 phối hợp với Xa uy hiếp Mã 7 của đối phương rồi từ đó sẽ công phá trung lộ, do đó bên Xanh đã vội vàng lùi Xa về ngăn chận Pháo.

Đỏ hoàn toàn chiếm ưu thế do tiến hành được một loạt các nước tấn công liên tục và sắc bén (Bình Pháo bắt Xa, Mã bắt Xa, Xa bắt Pháo, Pháo bắt Mã) buộc Xanh phải rơi vào thế hoàn toàn thụ động.

Nước 9: Nếu như Xanh chơi Xa 3 bình 6 ngay, Đỏ vẫn chơi Mã 8 tấn 7 rồi Xa 9 bình 8: Thế trận vẫn không có gì thay đổi.

Theo ClubXiangqi.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét